Um die Sonderzeichen im Text-Editor einzugeben: die ALT-Taste gedrückt halten und die Zahlen über den nummerischen Tastenblock eingeben.

HTML Code
HTML Nummern Code
Zeichen
ALT + Num. Tastaturblock
‘   ‘   Alt + 0145
’   ’   Alt + 0146
‚   ‚    
“   “   Alt + 0147
”   ”   Alt + 0148
„   „    
†   †   Alt + 0134
‡   ‡   Alt + 0135
‰   ‰   Alt + 0137
‹   ‹   Alt + 0139
›   ›   Alt + 0155
♠   ♠    
♣   ♣    
♥   ♥    
♦   ♦    
‾   ‾    
←   ←    
↑   ↑    
→   →    
↓   ↓    
™   ™   Alt + 0153
" " "  
& & &    
&lt; &#60; <    
&gt; &#62; >    
  &#91; [    
  &#93; ]    
&ndash; &#150; –   Alt + 0150
&mdash; &#151; —   Alt + 0151
&nbsp; &#160;     Alt + 0160
&iexcl; &#161; ¡   Alt + 0161
&cent; &#162; ¢   Alt + 0162
&pound; &#163; £   Alt + 0163
&curren; &#164; ¤   Alt + 0164
&yen; &#165; ¥   Alt + 0165
&brvbar; or &brkbar; &#166; ¦   Alt + 0166
&sect; &#167; §   Alt + 0167
&uml; or &die; &#168; ¨   Alt + 0168
&copy; &#169; ©   Alt + 0169
&ordf; &#170; ª   Alt + 0170
&laquo; &#171; «   Alt + 0171
&not; &#172; ¬   Alt + 0172
&shy; &#173; ­   Alt + 0173
&reg; &#174; ®   Alt + 0174
&macr; or &hibar; &#175; ¯   Alt + 0175
&deg; &#176; °   Alt + 0176
&plusmn; &#177; ±   Alt + 0177
&sup2; &#178; ²   Alt + 0178
&sup3; &#179; ³   Alt + 0179
&acute; &#180; ´   Alt + 0180
&micro; &#181; µ   Alt + 0181
&para; &#182; ¶   Alt + 0182
&middot; &#183; ·   Alt + 0183
&cedil; &#184; ¸   Alt + 0184
&sup1; &#185; ¹   Alt + 0185
&ordm; &#186; º   Alt + 0186
&raquo; &#187; »   Alt + 0187
&frac14; &#188; ¼   Alt + 0188
&frac12; &#189; ½   Alt + 0189
&frac34; &#190; ¾   Alt + 0190
&iquest; &#191; ¿   Alt + 0191
&Agrave; &#192; À   Alt + 0192
&Aacute; &#193; Á   Alt + 0193
&Acirc; &#194;    Alt + 0194
&Atilde; &#195; à  Alt + 0195
&Auml; &#196; Ä   Alt + 0196
&Aring; &#197; Å   Alt + 0197
&AElig; &#198; Æ   Alt + 0198
&Ccedil; &#199; Ç   Alt + 0199
&Egrave; &#200; È   Alt + 0200
&Eacute; &#201; É   Alt + 0201
&Ecirc; &#202; Ê   Alt + 0202
&Euml; &#203; Ë   Alt + 0203
&Igrave; &#204; Ì   Alt + 0204
&Iacute; &#205; Í   Alt + 0205
&Icirc; &#206; Π  Alt + 0206
&Iuml; &#207; Ï   Alt + 0207
&ETH; &#208; Р  Alt + 0208
&Ntilde; &#209; Ñ   Alt + 0209
&Ograve; &#210; Ò   Alt + 0210
&Oacute; &#211; Ó   Alt + 0211
&Ocirc; &#212; Ô   Alt + 0212
&Otilde; &#213; Õ   Alt + 0213
&Ouml; &#214; Ö   Alt + 0214
&times; &#215; ×   Alt + 0215
&Oslash; &#216; Ø   Alt + 0216
&Ugrave; &#217; Ù   Alt + 0217
&Uacute; &#218; Ú   Alt + 0218
&Ucirc; &#219; Û   Alt + 0219
&Uuml; &#220; Ü   Alt + 0220
&Yacute; &#221; Ý   Alt + 0221
&THORN; &#222; Þ   Alt + 0222
&szlig; &#223; ß   Alt + 0223
&agrave; &#224; à   Alt + 0224
&aacute; &#225; á   Alt + 0225
&acirc; &#226; â   Alt + 0226
&atilde; &#227; ã   Alt + 0227
&auml; &#228; ä   Alt + 0228
&aring; &#229; å   Alt + 0229
&aelig; &#230; æ   Alt + 0230
&ccedil; &#231; ç   Alt + 0231
&egrave; &#232; è   Alt + 0232
&eacute; &#233; é   Alt + 0233
&ecirc; &#234; ê   Alt + 0234
&euml; &#235; ë   Alt + 0235
&igrave; &#236; ì   Alt + 0236
&iacute; &#237; í   Alt + 0237
&icirc; &#238; î   Alt + 0238
&iuml; &#239; ï   Alt + 0239
&eth; &#240; ð   Alt + 0240
&ntilde; &#241; ñ   Alt + 0241
&ograve; &#242; ò   Alt + 0242
&oacute; &#243; ó   Alt + 0243
&ocirc; &#244; ô   Alt + 0244
&otilde; &#245; õ   Alt + 0245
&ouml; &#246; ö   Alt + 0246
&divide; &#247; ÷   Alt + 0247
&oslash; &#248; ø   Alt + 0248
&ugrave; &#249; ù   Alt + 0249
&uacute; &#250; ú   Alt + 0250
&ucirc; &#251; û   Alt + 0251
&uuml; &#252; ü   Alt + 0252
&yacute; &#253; ý   Alt + 0253
&thorn; &#254; þ   Alt + 0254
&yuml; &#255; ÿ   Alt + 0255